Nog enkele installatie dagen vrij dit voorjaar!

Salderen

De energiebelasting op elektriciteit wordt ook in 2021 verlaagd; met 0,34 eurocent (0,0034 euro) per kilowattuur. Eigenaren van zonnepanelen mogen via de salderingsregeling in 2021 echter meer dan verwacht salderen.

Door aardgas zwaarder te belasten en elektriciteit juist minder te belasten, wil de regering de overstap van aardgas naar elektrische en meer duurzame warmteopties aantrekkelijker maken. Vorig jaar presenteerde het kabinet op Prinsjesdag daarom het plan om de energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf te verlagen met respectievelijk 0,49 eurocent in 2021, 0,36 eurocent in 2022 en 0,35 eurocent in 2023. De daadwerkelijke verlaging van de energiebelasting op elektriciteit blijkt voor 2021 met 0,34 eurocent per kilowattuur in de eerste schijf tot en met 10.000 kilowattuur nu dus 30 procent minder te zijn dan vorig jaar aangekondigd.

Historische ontwikkeling energiebelasting
De eerste grote verschuiving van de energiebelasting op elektriciteit naar gas vond plaats in 2016. Destijds daalde de energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf tot en met 10.000 kilowattuur met 16 procent. Een historische ontwikkeling van de energiebelasting op elektriciteit voor kleinverbruikers (red. voor de eerste schijf tot en met 10.000 kilowattuur).

Terugverdientijd zonnepanelen omlaag
De salderingsregeling blijft zoals bekend in haar huidige vorm gehandhaafd tot 2023. Vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. De terugverdientijd voor zonnepanelen is naast het afbouwpad van salderen afhankelijk van een groot aantal factoren waaronder het aandeel direct eigen gebruik, het elektriciteitstarief inclusief belastingen voor de gesaldeerde elektriciteit en de terugleververgoeding voor electriciteit die niet gesaldeerd mag worden.