Nog enkele installatie dagen vrij dit voorjaar!

Elektrische auto’s

met zonnepanelen krijgen vanaf 2021 een gunstiger bijtelling dan standaard elektrische auto's. In het Belastingplan 2021 staat dat de bijtelling over de gehele cataloguswaarde 12 procent bedraagt.

De elektrische auto moet om in aanmerking te komen voor de lagere bijtelling voorzien zijn van geïntegreerde zonnepanelen met een vermogen van ten minste 1 kilowattpiek. Bovendien moet de aandrijving de benodigde zonne-energie opslaan in een accupakket dat geen lood bevat.

Bijtelling verandert jaarlijks
Omdat de meerkosten van elektrische auto’s ten opzichte van door fossiele brandstoffen aangedreven auto’s steeds verder afnemen, worden de fiscale voordelen voor leaserijders van elektrische auto’s door het kabinet al enkele jaren afgebouwd. In 2020 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 8 procent en 22 procent. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het verlaagde bijtellingspercentage van 8 procent geldt dit jaar voor de gehele cataloguswaarde van elektrische auto’s die rijden op waterstof. Voor elektrische auto’s die niet op waterstof rijden maar wel 0 CO2-uitstoot hebben, geldt de 8 procent bijtelling slechts tot en met een cataloguswaarde van 45.000 euro.

Waar het bijtellingsvoordeel dit kalenderjaar nog 14 procent bedraagt (red. 8 procent ten opzichte van 22 procent), wordt dat verschil komend jaar afgebouwd tot 6 procent. De bijtellingspercentages worden daarmee in 2021 respectievelijk 12 en 22 procent. Voor elektrische auto’s met zonnepanelen zal de bijtelling voor de gehele cataloguswaarde gelden; er is dus geen cap. Dit type elektrische auto kent daardoor dus een lagere bijtelling.

Geen wegenbelasting
Bovendien hoeven eigenaren van elektrische auto’s met zonnepanelen in 2021 ook geen wegenbelasting te betalen. Dit type auto’s hoeft namelijk geen Motorrijtuigenbelasting (MRB) te betalen. Dit is de belasting op het bezit van een auto, motor of vrachtwagen. 

Ook de BPM hoeft niet betaald te worden. Dit is de belasting die men betaalt bij de aanschaf van personenauto’s en motorrijwielen. Elektrische auto’s zijn de komende jaren echter nog vrijgesteld van deze belasting.

Volledig elektrisch rijden is de toekomst als het gaat om verplaatsen van mens en goederen. Waar eerst de hybride voertuigen als nieuw werden gezien, is het tegenwoordig al normaal dat voertuigen volledig elektrisch rijden. Afhankelijk van het aantal kilometers op jaarbasis, is een nauwkeurige schatting te maken van het aantal kWh welke extra nodig is in het huishouden om zelfvoorzienend in de energiehuishouding te blijven.

Om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, is het verstandig om tijdens het maken van een zonnepanelen systeem goed te kijken naar de mogelijkheden van een geïntegreerde EV oplader bij jouw PV omvormer. Dit scheelt je in de toekomst de kosten van het separaat aanschaffen van een afzonderlijk systeem.

Kenzon Energy Systems werkt samen met de 3 meest toonaangevende merken omvormers, SolarEdge, Enphase en Goodwe. Uit te breiden met modules voor laadpalen, accu's en nieuw te leggen zonnepanelen.

Wij leggen je graag de mogelijkheden uit.